Formularz zgłoszeniowy do Programu Archi-przygody. Edycja 2022. Formularz dla Edukatorów.

0%
 • Formularz zgłoszeniowy skierowany jest do edukatorów, którzy chcę wziąć udział w Programie Archi-przygody 2022, realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

  Pytania w formularzu dotyczą  danych edukatora, jego preferencji związanych z prowadzeniem Warsztatów, a także motywacji, doświadczenia edukacyjnego oraz wymagają uzupełnienia Zadania zgłoszeniowego.

  Odpowiedzi na pytania 15, 16, 17 podlegają ocenie zgodnie z zapisami w regulaminie Programu.

 • 1. Imię i nazwisko *

 • 2. Telefon kontaktowy *

 • 3. E-mail: *

  Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com
 • 4. Miejsce zamieszkania *

  Proszę o podanie nazwę miejscowości, z której będzie Pan/i wyjeżdżać w celu realizacji warsztatów.
 • 5. Województwo: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Preferencje dotyczące wyboru instytucji, w której będą odbywały się warsztaty: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Preferencje dotyczące wieku grupy odbiorców: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Jestem zainteresowany prowadzeniem warsztatów w więcej niż w jednej instytucji: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Jak daleki dystans jest dla Pana/i realny do pokonania, w celu dojazdu do instytucji, w której będą prowadzone warsztaty: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Proszę wskazać województwa, w których może Pan/i prowadzić warsztaty: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. Wykształcenie *

  Proszę wskazać: kierunek/kierunki studiów, uczelnia, obecny rok studiów lub rok ukończenia studiów.
 • 12. Wykonywany obecnie zawód

 • 13. Czy uczestniczył/a Pan/i w ubiegłych latach w Programie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Jeśli uczestniczył/a Pan/i w Programie, proszę wskazać rodzaj instytucji (przedszkole/szkoła) oraz rok.

 • 15. Uzasadnienie udziału w Programie *

  Dlaczego chciałby Pan/i wziąć udział w Programie? Proszę opisać jakie są Pana/i oczekiwania oraz jakie korzyści widzi Pan/i w udziale w Programie.
 • 16. Doświadczenie edukacyjne *

  Proszę wymienić projekty, warsztaty, szkolenia, inne inicjatywy w zakresie architektonicznym i edukacyjnym, w których Pan/i uczestniczyła lub których był/a Pan/i inicjatorem/ką. Proszę określić charakter Pana/i zaangażowania w ww. działania.
 • 17. Zadanie zgłoszeniowe: Otrzymał Pan/i zadanie specjalne - zorganizowanie zajęć dla grupy 25 dzieci w wieku 5-10 lat na temat: " Odkrywamy miejsce, w którym mieszkamy". Proszę opowiedzieć w jaki sposób zorganizuje Pan/i takie zajęcia, uwzględniając w opisie proponowane aktywności, metodykę zajęć, potrzebne materiały. *

  Opis nie powinien przekroczyć 1800 znaków maszynopisu.
  Dopuszczalne formaty plików to: pdf. Maksymalny rozmiar to 1 MB.
 • 18. Akceptacja regulaminu *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 19. Zgoda na udział w badaniach ewaluacyjnych

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. Zgoda na subskrypcję newsletterów

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...